Bygg

VÅRA PROJEKT

Liseberg nöjesparken

Svarta högtalarlådor uppe på taket på båda sidorna av scenen är tillverkade av Hybrix.

Hybrix har använts till inbyggnad av maskinerierna till all AV utrustning, både bild och ljud, på båda sidor om scenen.

Utmaningen var att allt skulle lackeras i blank svart färg med osynliga skarvar mellan panelerna samt största möjliga planhet på panelerna.

Lösning blev att Lamera tog fram paneler av Hybrix med en speciell omlottskarv (partiell Hybrix). Panelerna industrilackerades för montering.

Primula

Tillverkat av över 50 olika kassettvarianter av Hybrix. En levande fasad av anodiserad aluminium där färgerna skiftar beroende på tid på dygnet och väderlek.

Projektering och tillverkning av material, kassetter och skivor för fasad, undertak och balkongräcken.

Utmaningen var att från en arkitektmodell utveckla och tillverka ett helt system av ett stort antal olika kassetter och paneler för dold montering.

Lösningen blev att Lamera i samarbete med kunden och arkitekten tog fram mer än 250 olika modeller, ritningar och tillverkningsunderlag inom ramen för projektet för att kunna tillverka material och leverera produkterna.

Liseberg Grand Curiosa Hotell

Skivor i CorTen där vikt reduktionen var 50% mot den solida CorTen som var tänkt från början. Vilket medföljde att skivorna gick att hantera med två personer utan extra lyftverktyg. En klättrande ställning användes eftersom panelernas vikt var tillräckligt låg.

Framsidan på panelen är CorTen medans baksidan är lackat kolstål. Detta medför att baksidan av panelen inte tillför något rostvatten vid regniga dagar och att materialet bakom skivorna slipper bli rostkontaminerade.

Utmaning en var att stora skivor, upp till 1260 X 2800 mm med yta av CorTen skulle täcka fasaden med lägsta möjliga vikt samt säkerställas för vindlaster och ge minsta möjliga risk för effekter av korrosionsprodukter på kringliggande ytor.

Lösningen blev att använda asymmetrisk Hybrix med framsida av CorTen och baksida av metalliserad och lackerad stålplåt. Det resulterade i en viktreduktion 50% jämfört mot solid CorTen. Lösningen med asymmetris Hybrix gav en avsevärt enklare uppförande av fasaden tack vare den lägre vikten och en baksida som skyddar mot korrosion på intilliggande strukturer och ytor.

Kaparen Plåtpriset 2023

Kaparen vill likna kulhamrad koppar så den ska smälta in med befintliga delar. Stora ytor som måste vara släta men ändå ha den kullhamrade känslan. Hybrix ger en mycket lätta skivor som sedan pulverlackades i rätt kulör detta ger en känsla av gammal kopparfasad. Som var lätt att sätta upp och ett vackert intryck. Hela kaparen vann plåtpriset 2023

Utmaningen var att ta fram en helt ny produkt som skulle tillfredsställa arkitektens önskan om en yta med ett mycket speciellt uttryck för att passa in i projektet där mycket material bestod av återvunnen kopparplåt.

Lösningen blev ta fram en ny unik Hybrix-produkt med präglad yta, likt en kulhamrad plåt som skulle kunna lackeras i en speciell grön kulör för att uppnå den eftersökta effekten. På Lamera gjorde vi det möjligt genom att utgå från en tunn präglad aluminiumplåt och modifiera processen för att kunna laminera den till en styv Hybrix innan lackering och montage.

Hybrix ger en mycket lätta skivor som är formstabila och minimerar risken för bucklig fasad. Arkitektfirman Okidoki Arkitekter vann med projektet Kaparen plåtpriset 2023

Pedagogen Park Parkhus 4

En Cortenbyggnad i Hybrix. 40 ton besparing av material jämfört med att använda solid CorTen. Baksidan av paelerna är lackat kolstål vilket minskar rostvatten på fasaden. Över 400.000 trekanter är utstansade ur fasadens solskydd. En lätt och klimatsmart lösning för en rostig fasad.

Utmaningen var här att utveckla och leverera fasadkassetter och solskydd runt fönstren, där solskydden har ett speciellt hålmönster framtaget av projektets arkitekt. Ytan som ska levereras är CorTen. Lösningen måste vara så lätt som möjligt.

Lösningen blev att använda två typer av Hybrix. För fasadkassetterna användes en partiell och asymmetrisk Hybrix med CorTen på framsidan och metallbelagt och lacekerat material på baksidan. För solskydden användes partiell Hybrix med CorTen på båda sidorna. Totalt resulterade det i en viktbesparing på närmare 50% eller 47 ton material! Helt enkelt en lätt och klimatsmart lösning med en underhållsfri fasad.

Tre Kronors Backe
Nya Gatan
Ludwig Svensson

Välj inloggningstyp: