Sport

Fotbollssargar

Lamera AB har fått en stor order från Norska Fotbollsför-bundet, NFF, i samarbete med 3v3 Norge AS på att leve-rera fotbollssargar till barnfotboll.

Kompletta sargar säljs under namnet SkandiaBanen av 3v3 Norge. Det blev kick off 30:e mars 2019 genomförs en stor turnering för barn på Telenor Arena i Oslo. Turneingen genomfördes på 18 st sargar av modellen SkandiaBanen.

Bakgrunden är att fotbollsförbunden i Skandinavien arbetat fram ett nytt regelverk för barnfotboll. I det regelverk ingår rekommendationen att spela med sarg för de mindre barnen 6–7 år där man spelar i 3-mannalag. SkandiaBanen kan även användas för spel i 5-mannalag för barn 8–9 år. Det nya regelverket tillämpas från säsongen 2019.

Lamera AB har utvecklat och till-verkar SkandiaBanen. Stort fokus har legat på att sargarna ska vara säkra att spela på och att de ska vara bra ur miljösynpunkt. Genom att använda en patentsökt metall-sandwich, Partiell Hybrix™ som utvecklats av och även tillverkas av Lamera AB blir vikten på en komplett sarg så låg som 160 kg.

För mer information se https://3v3.no/produkt/skandia/

Välj inloggningstyp: