Lamera har tecknat affärsavtal med kinesiskt bolag

Lamera AB och bolaget Beiherui(Rizhao) New Material Co., Ltd (BHR) i Kina har tecknat ett licensavtal som ger det kinesiska bolaget BHR rätten att marknadsföra sälja och tillverka produkterna Hybrix™ i Kina för den kinesiska marknaden.

Nu när avtalet trätt ikraft börjar omedelbart arbetet med att projektera en fabrik med flera gånger större kapacitet än den nuvarande ALFA-line som finns i Göteborg. Tillverkningen i Kina kommer att byggas som en uppskalad kopia på den anläggning och de processer som Lamera har utvecklat för sin nuvarande fabrik. Finansiering för investeringarna i det nystartade bolaget BHR är på plats och organisationen är under uppbyggnad.

Ledningarna för de båda bolagen i spetsen är mycket nöjda med att efter en lång tid med marknadssonderingar, överläggningar och planeringsarbete kunna tillkännage att avtalet är på plats och nu trätt i kraft den 28 maj 2019. Även Lameras huvudägare Midroc New Technology AB har varit djupt involverade i denna process. Vi bedömer att potentialen för användning av Lameras produkter Hybrix™ för lättviktsprodukterhar är ofantligt stor på den kinesiska marknaden. Flera kundprojekt inom olika branscher så som fordons-, flyg-, och byggindustri har initierats och intresset är väl förankrat hos flera potentiella kundföretag. För att möta detta har nu ett antal steg tagits som lett fram till detta licensavtal som är att betrakta som en mycket viktig milstolpe i Lamera´s affärsutveckling och internationalisering säger Bengt Nilsson, VD för Lamera AB.

För ytterligare information:

Bengt Nilsson, VD, Lamera AB
Tel: +46 31 7577182
Epost:

Välj inloggningstyp: