Beräkningar

På Lamera AB har vi utvecklat specialkompetens inom simulering och beräkning av framför allt sandwich kompositen Hyybrix och Hybrix-T.

Vi utför hållfasthetsberäkningar i diverse olika former för de olika projekten vi jobbar i, tillexempel vindbelastning för byggindustrin eller styvhetsberäkningar för industriapplikationer. Vi kan även bistå med kompetens och beräkningar till ditt projekt, kontakta oss vi kontaktformuläret för mer information.

Välj inloggningstyp: